Bacaan Ayat Kursi dan Terjemah Serta Manfaatnya

Bacaan Ayat Kursi dan Terjemah Serta Manfaatnya – Ayat kursi merupakan salah satu ayat dalam al-qur’an yang memiliki banyak manfaat, ayat ini merupakan ayat yang agung terdapat pada surat Al Baqarah pada ayat ke 255 yang menerangkan tentang keesaan tuhan (Allah SWT), ayat kursi biasanya sudah dipelajari semasa kecil baik di pengajian maupun di sekolahan dalam pendidikan agama islam hal ini akan membuat kita tidak lupa apabila sudah menghapalnya sedari kecil. dibawah ini terdapat ayat kursi dan terjemahnya serta beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Bacaan Ayat Kursi arab

Bacaan Ayat Kursi dan Terjemah

Ayat Kursi Dan Artinya

Ayat Kursi Latin : ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM, LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM, LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH, MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIH, YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM, WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA’ WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH, WA LAA YA-UUDHUHU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM

Ayat Kursi Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Manfaat Dari Ayat Kursi

  1. Dapat mendatangkan hajat bila dibaca 100 kali pada waktu tengah malam setelah melakukan shalat sunat hajat.
  2. Bacalah ayat kursi pada setiap permulaan siang dan malam hari yang Dapat mengusir dan menghindar dari gangguan jin, syetan, makhluk ghoib, makhluk halus dan sebangsanya serta gannguan dari orang-orang zhalim.
  3. Menyembuhkan orang gila dan kerasukan atau kesurupan dengan cara membaca 11 kali pada orang gila tersebut dengan sambil ditiup-tiupkan.
  4. Menyembuhkan segala macam penyakit dengan menulis ayat kursi pada wadah air minum seperti gelas, mangkuk, cangkir, kendi, piring, dan lain-lain Dengan Izin Allah SWT.

Demikianlah informasi mengenai Bacaan Ayat Kursi dan Terjemah Serta Manfaatnya